Meer ondernemen met

LimburgMakers

Versterkt de maakindustrie in Limburg

LimburgMakers is een integraal programma van LIOF gericht op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie. Via een aantal business opportunities stimuleren we innovaties en kennisoverdracht bij het Limburgse bedrijfsleven, in samenwerking met kennisinstellingen en campussen.

Programma

LimburgMakers ondersteunt u als ondernemer bij het versterken van de concurrentiepositie van uw bedrijf én van Limburg als industriële regio. Dit doen wij op vier manieren:

  • Door het verbinden van en de samenwerking te stimuleren tussen ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen
  • Door innovatie te stimuleren bij het MKB ten behoeve van de versterking van hun concurrentiekracht
  • Door logistieke ondernemers te verbinden met onderwijsinstellingen en de Brightlands-campussen
  • Door buitenlandse bedrijven aan te trekken en te verankeren in Limburg.

Financieringsinstrumenten

Wij kunnen ondernemers in de logistiek ook ondersteunen met de volgende instrumenten:

  • Adviesproject: maximaal € 10.000, subsidie 50% van de projectkosten. Inzet van externe deskundigheid.
  • Innovatieproject: maximaal € 70.000, subsidie 35% van de projectkosten.
    Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen.
  • Kennistraject: € 15.000 trajectkosten. Eigen bijdrage 25% van de trajectkosten. Studentondersteuning en masterclasses bij onderwijsinstellingen.

Doelgroep

De financieringsinstrumenten zijn er voor MKB-ondernemingen in de maakindustrie.

www.liof-limburgmakers.nl

CONTACTPERSOON

Charles Mevis
Business Development Industrie
M 06
E cmevis@liof.nl

E-mail direct

CONTACTPERSOON

Charles Mevis
Business Development Industrie
M 06
E cmevis@liof.nl

E-mail direct