Meer ondernemen met

CrossRoads 2

Haalbaarheidsstudies

Dit is een subsidie voor een project gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid van een voorgenomen innovatieproject. De studie wordt uitgevoerd door een uitgevoerd door een externe partij. (50% subsidie, minimaal 7.500, -, maximaal 10.000,-).

Vereisten

  • is de aanvrager gevestigd in Zuid-Nederland, dan moet de externe partij gevestigd zijn in Vlaanderen
  • is de aanvrager gevestigd in Vlaanderen, dan moet de externe partij gevestigd zijn in Zuid-Nederland.

Duur

Maximaal 6 maanden met als uiterste einddatum 30 november 2018.

Aanvragen

Van 25 september 2017 tot uiterlijk 29 juni 2018 via www.crossroads2.eu

Projectbegroting

Minimaal euro 15.000, maximaal euro 20.000.

Beoordelingscriteria

  1. competenties van de externe partij
  2. grensoverschrijdende meerwaarde
  3. mate van innovativiteit
  4. bijdrage aan concurrentiepositie van de aanvrager(s).